Tornar a l'inici

53. Dos hospitals frustrats

52. Font de la plaça Artós

51. Pergamins antics

50. Institut del Desert per a obrers.

49. La casa Miralles de la Imperial

48. La casa de Rius i Taulet

47. Can Pomaret

46. Les cases del C.A.D.C.I.

45. Les finques de l'oest a 1900

44. Alcaldes de 1734 a 1921

43. El club de golf de Pedralbes

42. Carrer Avió Plus Ultra

41. Col.legi Divina Pastora

40. Parc de la Montanya

39. Sant Pere de les Puel.les

38. Casa Ribas

37. Sanatori Can Rectoret

36. Nova Casa de la Vila 1896

35. Com era Sarrià a 1791

34. Reial monestir Santa Isabel

33. La casa de Antoni Piera Rosès

32. Propietats públiques a 1853

31. Padró habitants 1828

30. Descripció de Sarrià 1833

29. Contractistes obra pública

28. Finca dels Gironella

27. Padró habitants 1850

26. Economía des de 1767

25. Drets atorgats a Sarrià.

24. Creixement i Urbanització

23. El joc de pilota

22. L'abadesa i els regidors

21. Les mines

20. Invasió francesa 1808-1814

19. Els safareigs de Sarrià

18. En Josep Amat

17. El cólera de 1854

16. En Miquel Giralt

15. Tribulacions dels Fontanellas.

14. Els Miralles.

13. El montepios de socors mutuos.

12. Tres biografies de 1825

11. Embargaments expeditius a 1847

10.La duquesa d'Orleans

9. Glosses poètiques

8. El desert de Sarrià

7. Els Negrevernis

6. En Josep Margenat

5. De parròquia a municipi.

4. Les monges del Sagrat Cor

3. Mariano Garrich

2.Aixecament carlista