El poble de Sarrià entre 1800 i 1900

Especials agraïments a Amèlia Poves que era directora de l'Arxiu de Sarrià quan vaig fer la gran part d'aquest treball, a Anna i a Josep Mir i totes les persones del mateix arxiu, que m'han ajudat en tot moment.

Joaquim Margenat Padros.

Qualsevol comentari, pregunta, opinió.... sadrusaya@hotmail.com

Petites històries de l'antic poble de Sarrià proper a Barcelona.

Aquest treball pretén obrir una finestra per donar una mirada al poble de Sarrià, i com si fos el túnel del temps intentarem viatjar i mirar què i qui hi havia a Sarrià en aquells anys el poble més gran del pla de Barcelona.

Aquí trobareu una base de dades amb el nom, cognoms, edats, oficis, orígens, relacions familiars, i altres detalls, de gent vinculada a Sarrià entre 1828 i 1850.

Em remeto als límits del poble tal com eren des de 1850 fins l'annexió a Barcelona, tal com queden definits en el plànol de l'enginyer Vallhonrat de 1901. Aquests límits geogràfics no coincideixen amb la divisió actual administrativa de barris aprovada per l'Ajuntament.

Per tal que no fos una foto fixa m’ha semblat que calia fer una introducció històrica, cultural, antropològica per interpretar els fets del poble dins de l’evolució social del segle XIX.

M’ha agradat trobar aquell Sarrià agrícola, pagès si es vol, d’abans del gran creixement de 1885 i abans de l’arribada dels establiments de les ordres religioses que després han fet famós el poble.

Bàsicament les dades s’han tret de l’Arxiu Municipal de Sarrià. També algun padró de contribucions s’ha consultat l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Per qüestions familiars i de casaments s’ha consultat l’Arxiu Diocesà i el de la Seu de Barcelona, els fons de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya i els fons documentals de l’Arxiu Nacional de Catalunya. Altres dades s’han extret de l’Arxiu Històric de Protocols Notarials de Barcelona, i els fons històrics de la Biblioteca del Col.legi d’Arquitectes. Fins i tot algunes dades les he trobades a l’arxiu de la Congregacion de los Paules a Madrid.

Encara voldria fer referència a les publicacions de Eliseu Toscas, de Josep M Martí Bonet, i de Ferran de Sagarra, els  volums de Històries Il.lustrades de Sarrià, i també podeu trobar molta informació al llibres dels carrers de Sarrià i dels carrers de Les Corts de Jesús Portabella.