Can Pomaret

Francesc Roig Tot de Barcelona la va comprar a mitjans del segle XVII, despres va passar a mans del seu hereu Marià Alegre Aparici, Baró de Castellet ( 1756-1831) que estava casat amb Paula Duran Cerdà. La vidua, al morir ho va deixar a l'Hosiptal de Sant Pau, que en va ser propietari entre 1835 i 1860.

Duran l'epidemia de 1854 s'hi va instalar la casa de maternitat.

El 22.09.0860 la va comprar Lambert Fontanellas, Marques de Fontanellas, que a 1864 va crear una societat amb els seus germans que va acabar arruinada i amb les finques embargades.

L'any 1968 la subhasta es va adjudicar a Ana Bauces Llatasa, esposa de Joan Casamitjana Constans. Hi va haver litigis fins 1871 en que el Tribunal Suprem va confirmar la propietat de Ana Bauces.

L'any 1873 es demana la urbanització que no va ser aprovada fins 1881.

La part del nord, més amunt de l'actual Ronda de Dalt es va urbanitzar a 1908.

La familia Roig es una saga d'argenters reconvertits en comerciants i propietaris de Barcelona. Consten les seves compres de joies, pedres precioses, diaments i relotjes a Genova.

Més tard les compres son de teles, guarnicions, capells, mocadors brodats en or, etc..a diferents llocs com Lió, Marsella i Holanda.

El limit en color groc es la part urbanitzada l'any 1881, te el limit sud al Passeig de la Bonanova, i el nord a l'antic camí a Sant Gervasi. En color vermell es el total de la finca.
Al carrer Pomaret hi van viure, entre altres, Salvador Paniker i Josep Carner quan es va casar amb Carmen de la Ossa.

Des de l'any 1838 existia un contracte com a masover a nom de Gervasi Amat, amb la obligació de pagar 120 lliures a l'any i plantar 100 garrofers als marges del torrent. El repartiment de fruits es a la vinya una tercera part i les garrofes a mitats.La conservació de la casa aniria a càrrec de l'Hospital que es reservava l'ús del primer pis.

Hi ha altres contractes d'algunes peces de terra a nom de:

joan amat             2 mujades
josep nanot          2 mujades
valenti xatart        1 quartera
salvador gelbert   2 mujades.

Entrada de la casa a 1922
La informació ha estat recollida a l'Arxiu de l'Hospital de Sant Pau, a l'arxiu del Districte de Sarrià, i al llibre dels Carres de Sarrià de Jesus Portavella.