Qui eren els Negrevernis.

Els orígens.

Sembla demostrat el seu origen francès doncs hem trobat que l'any 1680 quan es va casar en segones núpcies Antoni Negrevernis, mestre de cases, especiificant que era originari de França.

Al 1679 trobem un Negrevernis mestre de cases en la valoracio de les obres de la casa parroquial de Vallvidrera.

Un fill seu anomenat Magí que es va casar a Sarrià el 1703 amb Eulàlia Amic.

Magí Negrevernis Amic ( 1706-1783 )

Va ser un destacat comerciant de Barcelona de la Real Compañía de Comercio de la ciutat fundada en 1756 y de la que va ser director del 1762 al 1765.

Es va associar amb Guillermo Timmermans de una família dedicada també a los negocis. Va crear una empresa coneguda com "Negrevernis Timmermans" a la que ell va aportar 40.000 lliures. Al 1773 ens consta el seu actiu comerç amb Hamburg i Amsterdam.

Tot i tenir la casa del seu pare a Sarrià vivia de jove a Barcelona. L’any 1743 va comprar una gran finca a Sarrià al carrer Major amb una casa, jardí, hort i granja ( on avui hi ha el restaurant Tram Tram ). En aquesta finca segons la tradició escrita hi va viure la Duquessa de Orleans quan va arribar fugint de la revolució francesa que ja havia guillotinat el seu marit.

Es va casar el 1746 amb Josefa Lopez Pares establint-se des de llavors pràcticament en Sarrià y vinculant-se totalment a la vida de Sarrià. Com ho demostra per exemple que a 1781 va fer donació de 3.000 lliures per a la construcció de la nova església, i que era una de las tres persones a qui el Bisbe de Barcelona va confiar el control de las obres de l’esglèsia.

Magí Negrevernis Lopez ( 1751-1821 )

Fill de l’anterior. No queda molt clar com es deia doncs hi ha documents que diuen Magí, Magí Ignasi, o Ignasi.

En ser l’hereu va continuar els negocis familiars i la seva vinculació a Sarrià, que es va demostrar sobretot a l’època de la guerra d’independència.

Com va passar el 7 de desembre de l’any 1809 quan el general Duhesme va manar ocupar Sarrià militarment, registrant totes les cases i triant a 5 homes que van afusellar a la plaça del poble i la cosa hauria anat a més de no ser per la intervenció de Magí Negrevernis que va poder calmar els ànims.

O quan el dia 1 de gener de 1812 els francesos exigien una contribució als pagesos de Sarrià que no podien pagar i sort d’en Magí Negrevernis que va els va deixar els diners, en total 2.200 lliures.

Firmen el rebut: Anton Cuyás, Benet Cuyás, Josep Gelabert, Sebastià Canet, Ignasi Modolell, Joaquin Closas, Joaquim Piera Santomá, Grau Piera i Josep Sangés.

Es va casar l’any 1784 amb Teresa Piera Casas.

Dels fills d’aquest matrimoni no sabríem a quin destacar:

  1. Vicens Negrevernis Piera ( 1784-1837 ) Hereu dedicat als negocis familiars.
  2. Josepa Negrevernis Piera ( 1787-1860) Casada a Sarrià amb el metge Juan Lopez.
  3. Salvador Negrevernis Piera ( 1792-1857 ) Militar que va demanar el retiro en convertir-se en hereu per la mort del seu germà gran. Va ser regidor i alcalde de l’Ajuntament de Sarrià.
  4. Teresa Negrevernis Piera ( 1796-1870 ). Casada a Sarrià amb Joaquim Cuyás Regás
  5. Narcís Negrevernis Piera ( 1799- ? ) Casat amb Josefa Cuyàs Regás de professió Pilot Naval dedicat sovint a les qüestions públiques i a la política. Va ser secretari de l’Ajuntament de Sarrià ( 1833-1838), i cap de la Milícia urbana a Barcelona.
  6. Eulàlia Negrevernis Piera ( 1800-1878 ) casada a Sarrià el 1837 amb el mestre de cases Jaume Feliu Castelló
  7. Francesc Negrevernis Piera .(1805-?) Només sabem d’ell que que es dedicava als negocis a Barcelona.
  8. Josep Oriol Negrevernis Piera ( 1809- ? ) Vivia i tenia negocis a Terrassa i a Barcelona.

De fet amb aquesta generació s’acaba la presencia de la família Negrevernis a Sarrià.